null

Du kan nå aktivere flere side om side-layouter i rutefeltseksjonen. Dette gjør flere oppsett mulige for disse seksjonene.