null

Du kan nå justere kolonne- eller seksjonshøyder kun for mobile oppsett. Finn denne innstillingen i editoren ved å bytte til mobil redigeringsmodus. (Denne funksjonen gjelder foreløpig for seksjoner som Kontakt oss, Funksjonsliste, Infografikk, Prisliste og Blogg.)