null

Du kan nå aktivere topp-, midt- eller bunnjustering i seksjonene Helt, Funksjonsliste og Dra og slipp. Dette muliggjør flere oppsett for disse seksjonene.