null

Du kan nå justere seksjonens høyde, bredde og posisjonering i dra og slipp-modus. Gå inn i dra og slipp-modus fra en seksjons layoutinnstillinger for å finne disse innstillingene. Prøv flere unike seksjonslayouter!