null

Vi har oppdatert innstillingene for våre bildeelementer! Klikk på "Bilde Størrelse" for raskt å endre bildeaspektforholdet for å sikre en konsistent størrelse (f.eks. 1:1, 4:3 eller 16:9). Du kan også bruke "Radius" for å legge til avrundede hjørner.