null

Vi har gjort det enklere å justere produktvisningsrekkefølgen i butikkseksjonen. I tillegg til å endre rekkefølgen på produktene manuelt, kan du nå raskt angi en visningsrekkefølge på produktlistesiden - dette er nyttig hvis du har mange produkter du vil organisere samtidig.